MALÁ ŠKOLA ENVIRONMETÁLNÍHO ŽITÍ

.

zážitkově dobrovolnická akce Hnutí Brontosaurus

zejména pro mladé 15 - 22 (26) let

Horní Jiřetín

17.-23. srpna 2020

 

    O akci   

 

Život a čas jsou jedineční tvůrci příběhů.

Mnohé z nich rádi vyprávíme, sepisujeme do knih či o nich točíme filmy.

Existují však i příběhy, které nepotřebují slova!

Cítíme je přes genia loci místa, kde se odehrály.

Pojď s námi jeden takový poznat, prožít a snad i malinko tvořit.

Co tě čeká?

 

Týdenní setkání lidí přinášející inspiraci pro hledání tvé vlastní cesty k udržitelnému životu na Zemi.


Co zvolit: minimalismus? - dobrovolnictví? - zero waste? - aktivismus? - skromnost? - envirovýchovu? - lobbing? - nové technologie?

Poznání jedinečných míst

Zámek Jezeří — zámek na rozhraní dvou světů — a jeho pohnuté osudy i kouzelná zákoutí. Staré hornické městečko Horní Jiřetín, které odolalo. Krása Krušných hor. A ohromení z lomu po nimi.

 

Inspirativní setkání

Zejména s místními: starostou Horního Jiřetína, který nad svým městem určeným k odtěžení nezlomil hůl. S kastelánkou Jezeří, jež zejména díky svému nadšení, vrací krůček po krůčku krásu zámku, který byl již vymazán z map. 

A také s maximálně dvacítkou přátel, kteří přemítají nad podobnými věcmi jako ty a zároveň ti přinesou spoustu nových pohledů.

 

Diskuse

Několik diskusí se zajímavými hosty a jejich různými přístupy, jak se osobně vypořádat se stále narůstající environmentální krizí. Diskutovat budeme, zda je cestou aktivismus, politická angažovanost, lobbing, šetrný život, dobrovolná skromnost, soběstačnost, nové technologické cesty, … co dělat ve svém omezeném životním čase.

 

Aktivity

Putování na místo, které tě naladí na příběh kraje i historii. Tvořivé aktivity (Land Art). Smyslové hry a aktivity, které tě propojí s přírodou. Netradiční rozhovory a imaginace, co ti umožní “diskutovat” s příslušníky dalších generací. A další ...

 

Eko provoz

Akci se budeme snažit realizovat co nejvíce šetrně (např. čekej veganské, ale skvělé jídlo). A společně můžeme hledat, co se daří a co ne a jak na to třeba ještě lépe.

 

Dobrovolnictví

Více se dozvíš v sekci Dobrovolnictví ZDE.

Symbolika a energie

"Na hraně" je také akce symbolická. Chceme ukázat, že držet hranu (dolu) má smysl.

Realizací akce vyjadřujeme postoj, že naše budoucnost je jinde než v těžbě uhlí a jeho spalování (a podobných devastujících způsobech využití krajiny
a přírodních zdrojů).

Víme, že živá krajina je více než aktuální zisk a prospěch, ale jak toto přesvědčení aplikovat v životě společnosti?  Víme o aktuálních problémech, jakým je například klimatická změna, ale jaká jsou řešení a může se do zapojit skutečně každý z nás? Ukažme, že hledat cesty má stále smysl.

Realizací "Na hraně" ukazujeme, že dobrovolníci běžně pracující pro naši přírodu jsou si zároveň vědomi potřeby se také aktivně postavit její devastaci.

Chceme podpořit místní v tom, že péče o (zdejší) krajinu a památky má smysl a že si toho, co dokázali, vážíme. Dodat jim pozitivní energii.
 

dobrovolnictví - debaty - tvoření - rozjímání - zastavení se - příběhy - toulky - imaginace

 

 

    Příběh místa   

 

Dříve než ti někdo začne příběhy zdejšího kraje vyprávět, můžeš je cítit přes genia loci míst, kde se odehrály.

Jsou vepsány v tváři samotné krajiny.

A poznáš-li některý z nich, bude se ti mnohokrát vtírat otázka: Co mne jen tento příběh učí? Co nás učí?

 

Příběhy míst pod Krušnými horami vypráví o kouzelné jezerní krajině, hlubokých lesích na úpatí hor, kouzlu umění linoucího se ze zdejšího zámku,… a také o vesnicích mizejících pod koly rypadel, lidech odcizených zemi, likvidovaných památných stromech,…

Vypráví o tom, co dokáže nadšení a víra v dobré konce. O tom, že budoucnost může, ale nemusí být černá! Že záleží na nás.

Tento kraj prožil radikální změny a zásahy - sociální, kulturní i v samotné krajině.

 

Lze tu zavzpomínat na zaniklé obce (např. Ervěnice, Nové Sedlo, Komořany, Třebušice, Dřínov, Albrechtice
i Dolní Jiřetín). Procítit sílu historie na zámku Jezeří
a nechat se okouzlit jeho krásou a monumentalitou. Potkat se dějinami i současným životem města, které to ustálo - Horním Jiřetínem.

A také tu můžeš okusit radostný pocit z toho, že právě
v místech, která toho tolik vytrpěla mají lidé plány na lepší a ekologičtější budoucnost.

Mrkni na VIDEO ČT či tipy na víkend NOVY.

 

    Dobrovolnictví   

 

Dobrovolničit budeme jak v městěčku Horní Jiřetín, tak v okolí/na zámku Jezeří.

Naše pomoc bude symbolická a zároveň praktická a smysluplná.

Symbolická v tom, že ukážeme, že o místa, která měla podlehnout težební devastaci, má smysl pečovat a rozvíjet je v souladu s přírodou i pro život místních lidí. Symbolické v tom, že chceme podporovat život s krajinou oproti jejímu prostému využívání, vytěžení. Praktická a smyslupná pak bude pomoc v tom, že uděláme něco, co bude nadále k užitku, co pomůže místním. A zároveň v tom, že sem přineseme kus energie a nadšení.

Konkrétně aktuálně domlouváme tyto činnosti (budeme postupně doplňovat):

- úpravu okolí kostela v Horním Jiřetíně - budování bylinkové zahrádky (terásek)

- pomoc na zámku Jezeří či v zámeckém parku

- vyklizení a úpravy biocentra nedaleko lomu

​​

 

    Praktické info   

 

  • ubytování: společná místnost, karimatky, spacáky

  • strava: veganská

  • cena: 900 Kč (500 Kč pro studenty) (zahrhuje: strava 5x denně, bydlení, lektoři, materiál na aktivity a dle možností proplatíme jednu cestu)

 

Jak to bude prakticky probíhat?

  • Tři až čtyři dny budeme dopoledne a brzké odpoledne věnovat dobrovolnické pomoci a poznávání zdejších zajímavých míst.

  • Odpoledne budeme věnovat tvořivým aktivitám, hrám, exkurzím. Podvečery a večery pak budou vyhrazeny na diskuze s hosty.

  • Zbyde i čas na individuální procházky, přírody si užijeme i při pěších přesunech z Horního Jiřetína či od autobusu na zámek.

  • Na začátku akce budeme věnovat čas seznámení se s ostatními i naladění se na místo konání.

  • Spát se bude na karimatkách a ve spacácích ve společné místnosti. Jídlo budeme vařit společně na místě.

V rámci společného programu a bydlení se počítá s tím, že se vyhneme kouření a konzumaci alkoholu.

 

    O nás   

 

Hnutí Brontosaurus je nezisková organizace, která se už 45 let věnuje péči o přírodní a kulturní dědictví v České republice i v zahraničí.

Našich akcí se účastní zejména mladí lidé. Akce jsou otevřené všem zájemcům a propojují smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou.

Organizátorský tým se rekrutuje z několika základních článků a klubů Hnutí Brontosaurus. To vnáší do akce "Na hraně" zkušenosti z různých typů aktivit, kterým se tyto spolky věnují, ať už jde o péči o památky, zážitkovou pedagogiku či ochranu životního prostředí.

Dalimil "Cody" Toman

 

Povahou snílek a romantik držící se na zemi díky zájmu o existencionalismus a díky radosti
z absurdit a ironie, které život přináší.

Milovník rozjímaní, filosofování, přirozenosti, "čtverkových" hospod a zaprášených čajoven. Dobrodruh a stále dálky (zejména ty východní) milující cestovatel nalézající krásu
v hlubinné ekologii.

Toho času předseda RC Hnutí Brontosaurus Podluží a programový ředitel Hnutí Brontosaurus.

Libor Baláček

 

Pokud se chcete dozvědět nějakou šťouravou otázku na cokoliv na světě, požádejte o ni Libora :-). A pak s ním můžete dlouhé hodiny diskutovat nad smyslem věcí i všehomíra.

Zkušený organizátor v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, jeden z pořadatelů Celostátní velké výměny zkušeností nejen pro vedoucí dětských oddílů. Šikula zejména přes materiální zajištění velkých akcí, což ukáže i na Na hraně.

Lucka Lomičová

 

Lucka se zaměřuje na hledání souladu naší duše s naším žitím i přírodou. Vždy s úsměvem a s laskavým slovem pro všechny kolem. A to nejen proto, že je psycholožka. Ale zejména proto, že ji poznávání toho, co je za běžným vnímáním někde v hlouby nás, zkrátka láká. Ráda medituje, tančí, povídá si, toulá se krajinou či na cestách a směje se.
Zkouší také jaké je to žít v maringotce kousek za městem. Vede organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus, spousty zážitkových akcí i základní článek Orchis. Pracuje na katedře psychologie FSS MU.

Tomáš "Basty" Vrabec

Je  zapaleným historikem a pořadatelem akcí, kde se dobrovolničí pro památky, třebas zřícené hrady. Kdybyste ho hledali, najdete ho vždycky tam, kde je nejvíc potřeba. Je znalý osudů kraje severních Čech.

DALŠÍ LEKTOŘI
a HOSTÉ DEBAT

Vladímír Buřt: starosta Horního Jiřetína, environmentalista a bojovník za záchranu Jiřetína a Jezeří, držitel Ceny Josefa Vavrouška pro rok 2009 za vytrvalou obhajobu udržitelného rozvoje obcí proti soukromým zájmům těžebních firem, hrdia dokumentárního filmu Kamenolom Boží, ...

Představí svůj příběh spojený se záchanou zdejšího kraje i pozitivní vize eko šetrného rozvoje města i krajiny do budoucna,

Elsa Šebková:  7 let žila v permakulturní soběstačné komunitě, rok mezi indiány, žila v krajankých vesnicích v Banátu, zabývá se potravinovou soběstačností, domácí ekodrogerií, využitím planých rostlin k jídlu, veganstvím v praxi, ...

Představí cesty k soběstačnosti a dobrovolné skromnosti.

A DALŠÍ, KTERÉ PRŮBĚŽNĚ PŘEDSTAVÍME

 

    Galerie   

 

    Chci jet   

Základní informace:

 

Cena: 900 Kč / 500 Kč studenti

Akce je podpořena MŠMT, Státním fondem životního prostředí ČR a zejména dobrovolnickou organizátorskou prací.

Proto může být tak levná :-)

Pokyny k platbě zašleme po přihlášení a přijetí.

Přihlášky přijímáme do 1. srpna

 

V případě, že počet zájemců překročí kapacitu, tak budeme vybírat dle účastnických dotazníků.

Další informace zašleme po přihlášení (během několika dnů).

Přihláška ZDE

  • Facebook

Kontakt:

Ondřej "Blonďák" Lomič

tel. 728 487 630

e-mail: ondrej.lomic@gmail.com

Autor-_Ministr_MInistr_–_Vlastní_dílo,_C

© 2020

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now